Træningstider

Sæsonen 2019-20 starter mandag d. 02/09 2019 og løber til og med søndag d. 26/06 2020.  Træningstiderne er følgende:

The season 2019-2020 begins Monday 2nd September 2019 and ends on Sunday 23rd June 2020. Training times are as follows:

 • Mandage 21.15 - 23.00: undervandsrugby spilles i den dybe ende. Alle er velkommen til at deltage.
 • Tirsdage 21.00 - 23.00: svømning og vandpolo deler bassinet (svømning stopper kl. 22). Alle er velkomne til at prøve vandpolo.
 • Onsdage 21.30 - 22.30: svømning.
 • Torsdage 21.30 - 22.30: svømning.
 • Søndage 15.00 - 16.00: svømning.

Normalvist vil åbneren ankomme 5-10 min før træningstiden, så man kan nå at klæde om og være klar til at gå i vandet til træningstidens start. OBS: Vi skal forlade svømmehallen på det sidst angivne tidspunkt, derfor er der normalt opkald et kvarter før det angivne tidspunkt. Ønsker du at blive medlem, skal du bare udfylde formularen under fanen "Tilmelding".

Normally the opener will arrive 5 to 10 minutes before the training so there will be time to change and prepare to go in the water, before the swimming time begins. NOTE: we must leave the swimming hall at the specified time. Therefore, we usually call the swimmers out of the water 15 minutes before closing time. If you want to become a member, please fill out the form under the tab "Tilmelding"’.

 

Aflysninger - Cancellations

Åbningstiderne i svømmehallen følger skolernes ferie. For at overskueliggøre dette har vi derfor listet de perioder op, hvor der ikke vil være svømning.
For en god ordens skyld vil der også blive gjort opmærksom på dette på Facebook. Akutte aflysninger kan forekomme og vil blive annonceret på Facebook.
The opening hours of the swimming hall follow the vacations of the public school year. This means that the swimming hall will be closed in the same periods as the public schools. To make this more accessible, we have listed the weeks where the swimming hall will be closed. For good measure, we will also notify our members on our Facebook group. Unforeseen cancellations can occur and will be announced on Facebook.
 • Efterårsferie: 12/10 - 20/10
 • Juleferie: 21/12 - 01/01
 • Vinterferie: 15/02 - 23/02
 • Påskeferie: 04/04 - 13/04
 • Bededagsferie: 08/05 - 10/05
 • Kr. Himmelfartsferie: 21/05 - 24/05
 • Pinseferie: 30/05 - 01/06
 • Grundlovsdag: 05/06
 • Sommerferie: 26/06

Regler og vilkår angående svømning i AASI - Terms and conditions for AASI memberships

Det er IKKE tilladt at gå i vandet, før åbneren er ankommet
Det vil sige: Kend din åbner, og vær sikker på at vedkommende er der, før du klæder om - kig efter åbnerskiltet i gangen, hvis dette er oppe, er åbneren ankommet. Akutte aflysninger vil komme på Facebook, tjek derfor altid FB inden du tager ud og svømmer.

 

Sikkerhedsregler

 • Der skal altid være mindst to personer i hallen, for at man må opholde sig i vandet.
 • Du skal altid medbringe dit sygesikringsbevis i tilfælde af ulykker.
 • Hvis der sker en ulykke, skal du gøre, hvad åbneren giver besked om.
 • Der gælder de helt samme regler som i enhver anden svømmehal ang. badning, brug af sauna og ophold i svømmehallen generelt. Der kan dog forekomme specialarrangementer.

 

Regler for foreningen

 • Man skal være medlem af foreningen for at kunne svømme med - man må ikke tage gæster med.

 

//

 

It is NOT allowed to enter the water before the opener has arrived.

This means: get to know your opener, and be sure that the person is there before you start changing. Look for the ‘opener sign’ (åbnerskiltet) in the hallway, if this is up, the opener has arrived. Urgent cancellations will be announced on the Facebook group, thus; always check you’re the group before you go to training.

Safety precautions       

 • There has to be at least two persons in the swimming hall for before anyone can enter the water
 • You must always bring your yellow card in case of an emergency.
 • If an accident occurs, you must follow the opener’s instructions.
 • The same rules applies as in all other swimming halls regarding showering, use of the sauna and visiting the swimming hall in general. However, occasional there will be special events.

Association rules

 • You must be a member of the association to swim. Bringing guests is prohibited.

FAQ

 Q: Problemer med alarm eller manglende åbning af hallen
A: Kontakt formanden (Laura) på tlf.: 42 91 80 88. Send også meget gerne en mail til formanden. Det er vigtigt, at du giver besked, hvis der er problemer - hvis vi intet hører, regner vi med, at alle er tilfredse, og  at alt kører, som det skal.

Q: Problems with the alarm or the swimming hall or the swimming hall has not been opened (missing opener)

A: Contact the chairman (Laura) on phone number: 42 91 80 88. You are also welcome to send an Email to the chairman. It is important that you notify others if there are any issues – if we do not hear anything, we expect that everything is in order and that the members are satisfied.

Q: Hvordan ved jeg om jeg er medlem / indbetalingen af medlemskontingent er registreret.
A: Når din overførsel er blevet registreret, bliver der sendt en mail til dig, som bekræfter at du er blevet tilmeldt. Hvis ikke du har hørt noget en uge efter din overførsel, skal du sende en mail til svomningformand@aasisport.dk.

Q: How do I know if I am a member / if the payment of my membership subscription has been registered

A: When the money transfer has been registered you will receive a confirmation Email that will confirm your registration. If you have not heard reveived an Email or heard from AASI within a week from your payment of the membership, please send an Email to svomningformand@aasisport.dk

Q: Hvad koster det ?
A: Prisen for hele sæsonen (primo september til medio juni) er 450 kr.

Q: What is the price of the membership?

A: The membership price is 450DKK per season (from the beginning of September to the middle of June).

Q: Hvorfor er det så billigt?
A: Klubben drives på et lavt budget, uden nogle direkte aflønnede. Klubben har en formand og kasserer, som står for tilmelding og økonomi, herudover er vi ca. 6 personer, som står for at åbne og lukke hallen, afholde arrangementer osv.
Klubben giver fri kontingent og betaler årligt 1200 kr. i telefon-, udgiftsgodtgørelse og rådighedshonorar til de frivillige.

Q: Why is it so cheap?

A: We run the club on a low budget without any salaried positions. The club has a chairman and a cashier who are responsible of the budgets and finances of the association. Besides the chairman and the cashier, the board consists of app. 6 persons, who are responsible for opening and closing the swimming hall, host events, provide training, etc. The club provides free training and pays 1200DKK a year in compensation to the volunteers.

Q: Hvor mange medlemmer er der i foreningen?
A: Vi har sat en øvre grænse på 90 medlemmer, fordelt på de 5 timer vi har i hallen om ugen. Med 1-2 timer pr. person om ugen, skulle vi gerne være ca. 15 i hallen pr. gang.

Q: How many members are there?

A: We have stipulated a limit of 90 members of the association. Measured against the 5 hours of swimming time during the week, this gives an average of 15 swimmers per training, if we anticipate an average amount of 1 to 2 hours of training per person per week. 

Q: Hvornår slutter sæsonen?
A: Midt/slut juni. Mere nøjagtig dato står i menuen under Information og meddeles på klubbens Facebook-side.

Q: When does the season end?

A: In the middle or end of July.  The exact date is available in the menu under the tab ‘information’ and is announced on the club’s Facebook group.

Q: Hvor svømmer vi?
A: Svømningen foregår i svømmehallen på Østré Allé, Samsøgade 45. Indgangen ligger lige ved siden af skøjte- / ishockeyhallen. Kort og Google Streetview billede er vist herunder.

Q: Where do you swim?

A: The swimming takes place in the swimming hall at Østre Allé, Samsøgade 45, 9000 Aalborg. The entrance is next to the ice-skating / ice hockey arena. Below you will find a map and pictures from Google Streetview.

streetviewkort til hjemmeside