Hej alle!

English below!

Den nye svømmesæson er så småt ved at være igang, og vi har iværksat en række nye initiativer!

Et af dem er vandpolo hver tirsdag aften efter almindelig svømning, fra 22-23.

Vandpolo er en slags håndbold i vand, og holdet er for både drenge og piger, hvor alle niveauer kan være med.

Derudover vil der være frivillig svømmeundervisning hver onsdag i den almindelige træningstid fra 21.30-22.30. Det vil stadig være muligt at svømme helt almindeligt også. Undervisningen vil blive afholdt skiftevis af to af vores seje åbnere Sara og Naja, som hhv. er åbnere torsdag og tirsdag.

De vil have hver deres stilarter at undervise i:

Lige uger: Sara, Rygcrawl & Butterfly

Ulige uger: Naja, Crawl & Bryst

Undervisningen vil tilpasse sig efter deltagerne og det niveau, som de svømmer på. D.v.s: alle er velkomne, hvadenten du er utrænet svømmer eller rutineret med ønske om at forbedre din teknik.
Vi håber, at I har lyst til at bakke op om nogle af de nye initiativer! smiley

English

The new swimming season is well under way, and we have launched a number of new initiatives!
One of them is water polo every Tuesday night from 10 to 11 pm. following the ordinary practice.
Water polo is a kind of like handball in water. The team is for both boys and girls, where all levels can participate.

There will also be optional swimming lessons every Wednesday in the regular practice time from 10:30 to 11:30 pm. It will still be possible for non-participants to use the pool as well. The training will be held alternately by two of our cool openers Sara and Naja, who respectively are openers Thursday and Tuesday.
They will teach different styles:
Even weeks: Sara, Backstroke & Butterfly
Odd weeks: Naja, Crawl & Breaststroke
Training will adapt to the participants and the level at which they swim. Ie: everyone is welcome, whether you are untrained swimmer or experienced with the desire to improve your technique.
We hope that you want to back up some of the new initiatives!smiley

Med venlig hilsen / Best Regards

Christoffer

#

Comments are closed