AASI foreningen - Hvem er vi

Aalborg Studenternes Idrætsforening, AASI, er en sportsforening der henvender sig til de mange studerende i Aalborg, hvorfor størstedelen af vores 350 medlemmer er studerende på videregående uddannelser hos AAU og UCN. Dog er det ikke et krav, at du som medlem skal være studerende, hvorfor alle er velkomne i foreningen.


Hovedformålet med vores forening er at tilbyde forskellige sportsgrene til studievenlige priser og derved muliggøre en sjov og aktiv hverdag for de studerende i Aalborg. Som forening lægger vi i høj grad vægt på, at vi skal være et pusterum for de studerende i en travl hverdag; ikke alene igennem sporten men også ved at få de studerende inddraget i et fællesskab. Et fællesskab som de studerende i høj grad selv er medskabere af i de forskellige afdelinger, men samtidig også et fællesskab vi som forening plejer ved at afholde tre årlige arrangementer på tværs af alle seks afdelinger. Derved er AASI klubben, hvor du har mulighed for at indgå i et fællesskab af unge mennesker uafhængigt af studieretning og årgang, hvilket ifølge flere af vores medlemmer har medvirket til at etablere og udvide deres netværk i byen.   

Aalborg Studenternes Idrætsforening drives på frivillig basis af energiske medlemmer i klubben, hvorfor vores daglige drift er bygget op omkring et nonprofit koncept. Den daglige drift styres primært i de enkelte underafdelinger, imens de generelle retningslinjer samt økonomiske spørgsmål for hovedforeningen styres af en nedsat bestyrelse med repræsentanter fra alle afdelinger.

I takt med de mange optag på AAU og UCN oplever vi en stigende interesse for vores forskellige afdelinger, og derfor forsøger vi så vidt muligt at tilpasse os de studerendes behov, således at flest mulige studerende kan få glæde af foreningen. Derfor er vi også åbne overfor at opstarte nye afdelinger, såfremt der er en større interesse for dette. Tidligere har vi eksempelvis haft Qianball og cykling. Hvis du har interesse i at opstarte en ny afdeling i foreningen, er du velkommen til at tage kontakt til vores formand.