Regler&Vilkår

Det er IKKE tilladt at gå i vandet før åbneren er ankommet og har givet tilladelse til at man kan gå i vandet. 

Sikkerhedsregler: 

  • Der skal altid være mindst to personer i hallen, for at man må opholde sig i vandet. Dvs. Åbner og et medlem. Ikke to medlemmer.
  • Du skal altid medbringe dit sygesikringsbevis i tilfælde af ulykker.
  • Hvis der sker en ulykke, skal du gøre, hvad åbneren giver besked om.
  • Der gælder de helt samme regler som i enhver anden svømmehal ang. badning, brug af sauna og ophold i svømmehallen generelt. Der kan dog forekomme specialarrangementer.
  • Åbneren er livredder og har dermed ansvaret for sikkerheden i svømmehallen. Det er derfor op til livredderen at bestemme hvorvidt træningen kan afvikles sikkert.
  • Åbneren kan til enhver tid afbryde træningen.
  • Uhensigtsmæssig social eller sikkerhedsmæssig adfærd kan medføre hjemsendelse fra træningen. Medlemmet kan, ved tilstrækkelig alvorlige omstændigheder, idømmes karantæne eller ekskluderes fra foreningen.
  • Overværes uhensigtsmæssig/uforsvarlig adfærd bør der tages kontakt til en af klubbens livreddere eller andre frivillige. (En oversigt over frivillige findes på hjemmesiden eller i svømmehallen. Navne af tilstedeværende livreddere fremgår af tavlen i svømmehallen.)
  • Sikkerhedsregler med hensyn til Covid-19 skal overholdes.

Regler for foreningen: 

  • Man skal være medlem af foreningen for at kunne deltage til træning dvs. man må ikke tage gæster med.

FAQ

Q: Problemer med alarm eller manglende åbning af hallen

A: Kontakt formanden (Mads) på tlf.: 27 88 60 31. Send også meget gerne en mail til formanden. Det er vigtigt, at du giver besked, hvis der er problemer - hvis vi intet hører, regner vi med, at alle er tilfredse, og  at alt kører, som det skal.

Q: Hvordan ved jeg om jeg er medlem / indbetalingen af medlemskontingent er registreret.

A: Når din overførsel er blevet registreret, bliver der sendt en mail til dig, som bekræfter at du er blevet tilmeldt. Hvis ikke du har hørt noget en uge eller længere tid efter din overførsel, skal du sende en mail til svomningformand@aasisport.dk.

Q: Hvad koster det?

A: Prisen for hele sæsonen (primo september til medio juni) er 450 kr. Prisen er den samme uanset hvornår på sæsonen du tilmelder dig. 

Q: Hvorfor er det så billigt?

A: Klubben drives på et lavt budget, uden nogle direkte aflønnede. Klubben har en formand, næstformand og kassér, som står for tilmelding og økonomi, herudover er vi ca. 6-8 personer, som står for at åbne og lukke hallen, være frivillig, afholde arrangementer m.m. Klubben giver fri kontingent og betaler årligt 1200 kr. i telefon-, udgiftsgodtgørelse og rådighedshonorar til de frivillige.

Q: Hvor mange medlemmer er der i foreningen?

A: Vi har sat en øvre grænse på 90 medlemmer, fordelt på de 5 timer vi har i hallen om ugen. Med 1-2 timer pr. person om ugen, skulle vi gerne være ca. 10-15 i hallen pr. gang. 

Q: Hvor mange personer må der være til træning? 

A: Swimcrew har sat grænsen ved 24 personer. Dvs. 4 personer pr. bane. Hvis antallet overstiger 24 personer, har Swimcrew retten til at bede de sidst mødte svømmere om at komme til træning en anden dag. 

Q: Jeg har skrevet mig på ventelisten, hvornår kan jeg forvente et svar på om jeg fået en plads? 

A: Det er desværre svært at sige, hvornår du kan forvente et svar på om du har fået en plads på holdet. Det kræver for det første at et af de nuværende medlemmer falder fra samt afhængigt af hvor på ventelisten du er placeret. Hvis du er placeret længere nede på ventelisten kan det også kræve at de forgående skal have takket nej til pladsen. 

Q: Er det muligt at prøve en træningsgang før man tilmelder dig og betaler kontingentet?

A: Nej, vi tilbyder generelt ikke en prøvetræningsgang før du tilmelder dig/før du har betalt kontingentet, men skriv til os på svomningformand@aasisport.dk. Det kan være vi kan finde en anden løsning f.eks. i form af en rundvisning under træning. 

Q: Holder hallen lukket, hvis ja hvornår? 

A: Hallen følger folkeskolens ferieplan. Disse datoer kan findes nederst på siden Svømning

Q: Hvor svømmer vi?

A: Svømningen foregår i Østre Allé Svømmehal: Samsøgade 45, 9000 Aalborg. Indgangen ligger lige ved siden af skøjte-/ishockeyhallen. Kort og Google Streetview billede er vist herunder.

streetviewkort til hjemmeside